Monthly Archives: August 2019

vCD 9.7, vCloud Director Appliance, Database High Availability ve repmgr

vCloud Director 9.5 ile beraber “vCD Cell” leri artık birer appliance olarak OVF formatında indirip kurabiliyorduk. Gereksinimler arasında dışarıdan ortak bir veritabanına (MSSQL ve PostgreSQL) , paylaşımlı disk alanına (NFS) ve birde mesaj kuyruk uygulamasına (RabbitMQ) gereksinim vardı.

vCD 9.7 ile beraber MSSQL veritabanı için artık ileride opsiyon dışı kalacağı ve OVF formatında gelen yeni vCD appliance üzerinde PostgreSQL gömülü olarak geldiği, hatta yedeklilik veya yüksek devamlılık kapsamında desteğinin olduğu yayınlandı (Bakınız sayfa 7) hatta ve hatta MSSQL’den PostgreSQL’e göç dahi mevcut.

Not : Zaten yıllardır VMware’in inatla Windows üzerine vCenter, MSSQL ve Oracle gibi DB zorlamalarının nedenini anlayamamış, halada standart işler için ekstra bir özelliğini kullanmayıp MSSQL ısrarında olup, maliyetten şikayet eden firmaları anlayamadığım gibi !

Daha önceki Linux üzerine yapılan vCD Cell kurulumlarında iki adet sertifika yaratmanız gerekiyordu, biri UI diğeride Proxy Console için, şimdi ise biz kurulumu vCD Appliance olarak yapacağımızdan self-signed sertifikalar üretilmiş gelecek, sadece UI ve PC için değil aynı zamanda vCD’nin PostgreSQL’e yine sertifika ile bağlanacak, sonra bu sertifikaları elinizdeki bir sertifika otoritesi tarafından imzalanmış olanla değiştirebileceğiz.

Read the rest of this entry