Monthly Archives: February 2014

SCVMM 2012 R2 ile Bare Metal Hyper-v Kurulumu – Adım 3

Son kısım Bare Metal kurulumu

Fiziksel makineleri doman’e katmak için Active Directory’de bir kullanıcı açın ve daha sonra VMM üzerinde RAA yaratın, örneğin ;

Screen Shot 2014-01-13 at 23.00.38

Şimdi Bare Metal kurulumu için Physical Computer Profile oluşturacağız , Library – Profile – Physical Computer Profiles kısmından yeni bir fiziksel sunucu profili yaratın

Screen Shot 2014-01-13 at 23.03.01

VM Host seçeneği işaretlenmiş olmalı

Screen Shot 2014-01-13 at 23.04.03

Kütüphane’den bir önceki adımda kopyaladığınız VHDX dosyasını seçin

Screen Shot 2014-01-13 at 23.05.22

Şimdi gelecek olan ekran oldukca önemli ilk management için yönetim için belirlediğimiz ethernet kartının fiziksel bir adaptör mü yoksa vNIC diye yine 2012 R2 ile beraber tanıştığımız sanal kartlardan birini mi Management/Yönetim için kullanacağınızı belirtiyorsunuz, bu kurulum serisinde HP DL380 G7 ‘ler üzerindeki fiziksel ethernet kart’larından biri yönetim için kullanılacağından ilk opsiyon seçili kalacak. Burada sunucu üzerinde 4 adet gigabit kart var veya 10G’lik iki adet kartınız olabilir, bunlardan hangisini management olarak belirleyecek bunu kurulum için aksiyon aldığımızda göreceğiz

Screen Shot 2014-01-13 at 23.07.33

Fakat HP’de G8’lerle beraber , diğer sunucu tiplerindede olan CDN adlı bir yapı var, bu yapı aslında sunucu üzerindeki adaptör’lerin tanınmasına ve bir önceki paragaft’da belirttiğim hangi network kartı managment olacağını direkt olarak belirleyen bir opsiyon, burada bu opsiyonu elimdeki donanım desteklemediğinden kullanamıyorum

Screen Shot 2014-01-13 at 23.07.49

ve yönetim için atayacağım kart’a hangi ip vereceğim, bunuda daha önceden IPAM ayarı yaptığım Logical Network’ü seçerek devam ediyorum

Screen Shot 2014-01-13 at 23.08.02

Diğer opsiyonlara ihityacım olmadığından bir sonraki ekran’a ilerleyin, burada en önemli adım ilgili domain ve domain’e katılmak için gerekli bilgiler set etmek bundan sonra sırasıyla, Admin Password kısmında ilgili Hyper-V node’a set edilecek local Administrator şifresi(istediğiniz şekilde set edebilirsiniz) , OS Kullanıcı bilgileri , Product Key ve timezone gibi ayarları ek olarak belirtmek istediğiniz RunOnce veya cevap dosyası var ise onları belirtin

Screen Shot 2014-01-13 at 23.17.10

Host Settings adımında herhangi bir işlem yapmayıp, Summary ekrarnında sihirbazı sonladırın. Aşağıdaki gibi bir PCP olacak ;

Screen Shot 2014-01-13 at 23.24.21

Kuruluma başlayalım ;

Fabric bölümünde Servers altından All Host üzerinden sağ tuş yapın Add Hyper-V Hosts and Cluster ‘ı opsiyonunu seçin

Screen Shot 2014-01-13 at 23.28.03

En son opsiyon Physical computer to be provisioned seçeneği işaretleyin

Screen Shot 2014-01-13 at 23.30.34

Daha önceden OOB için yarattığınız RAA hesabını seçin, HP iLO 3 ile beraber IPMI desteğini vermektedir

Screen Shot 2014-01-13 at 23.30.50

Sunulardan ilkinin OOB ip adresini yazıp ilerleyin

Screen Shot 2014-01-13 at 23.33.38

Fiziksel sunucu kurulup hazır olduğunda hangi dizin altına yerleştirileceği ve hangi PCP kullanacağınızı seçin

Screen Shot 2014-01-13 at 23.33.52

ve VMM OOB üzerinden sunucu üzerindeki bilgilere erişmek için tarama yapmaya başlıyor

Screen Shot 2014-01-13 at 23.34.06

Deep Discover işlemi bittikten sonra istediğiniz , AD kaydı olmayan bir bilgisayar ismi seçin

Screen Shot 2014-01-13 at 23.53.01

Yönetim ip adresini atayacağınız ethernet kartını bu ekranda seçebilirsiniz, CDN olsa idi bu işlem otomatik gerçekleşecek idi

Screen Shot 2014-01-13 at 23.53.22

İlgili kartlardan hangisine ethernet kablosu taktığınızı unuttuysanız , Management NIC bölümündeki boş gri alan tıklayabilirsiniz, açılan ekranda bağlantıyı görebiliyor olmanız lazım , aynı zamanda IP Assignment Static IP olarak gözükmektedir çünkü VMM üzerinden yarattığımız Logical Network üzeriden IP dağıtımı yaptığımız için

Screen Shot 2014-01-13 at 23.53.35

ve kurulum işlemlerini Job Status’den görebilirsiniz

Screen Shot 2014-01-13 at 23.54.19

Önemli Notlar :

  1. Microsoft dökümantasyonlarında VMM kurulurken kullanılacak kullanıcının admin yetkisi olmasına gerek yok gibi ibareler var, bu ne yazıkki böyle çalışmıyor, herzaman domain admin gurubuna üye bir kullanıcı yaratın, unutmayın domain admin kullanıcıları AD’e join olur olmaz otomatik olarak local administrator gurubuna üyü olacaktır
  2. Adım 2 ‘de IP dağıtımı VMM üzerinden yaoılmıştır fakat domain’e join olma ve bir sonraki adımlara gemiçlerde problem çıkmıştır, bunun için management ip adresini DHCP’den alarak başarıya ulaşılmıştır, benzer problemlere karşılaşanlar görülmüş fakat benzer şekilde çözüme ulaşılamamıştır.
  3. Olası kaynaklanacak problemler için domain’e join edilecek makineleride domain admin gurubuna üyü olan bir kullanıcı kullanılması önerilir.

VM

SCVMM 2012 R2 ile Bare Metal Hyper-v Kurulumu – Adım 2

DHCP Server Kurulumu

VMM’e PXE server eklemeden önce sistemde DHCP serverımızı kurup konfigre edeceğiz, bu şekilde PXE uzantısını kullanarak PXE client’lar boot edip ilgili boot server ve konfigrasyon bilgilerine erişebilecekler. İlgili adımlar hakkında bu link‘de ayrıntılı bilgiye erişebilirsiniz.

DHCP üzerinde PXE Blok adlı bir scope yaratın ve aralık olarak 10.222.100.70 ile 10.222.100.90 iplerini verin. Henüz bare metal kurulumu yapacağımız makineler DHCP ‘den ip alamayacaklar taki PXE option’ını DHCP’deki PXE Blok scope’una ekleyinceye kadar.

VMM’e PXE Server Ekleme

Birinci adımda bahsi geçen Windows Deployment Servisi(WDS) aynı zamanda PXE Server olarak VMM’e tanıtılacaktır. Bu makine domain’e katılmış olup fqdn’i DS.HOPA.NET dir.

Kuruluma geçmeden önce DS.HOPA.NET sunucusu üzerinde local Administrator hakları olan bir kullanıcıya ihtiyacınız olacak bunu ya RAA olarak VMM’e kaydedebilir veya elle bu bilgiyi kurulum sırasında verebilirsiniz. Eğer VMM servisi ile aynı kullanıcı adını kullanırsanız VMM hata verecektir, bunun için farklı bir kullanıcı kullanmalısınız. Ben kendi test ortamımda Active Directory üzerinde pxeadmin diye bir kullanıcı yarattım ve Domain Admins gurubuna üye ettim.

Screen Shot 2014-01-13 at 13.54.30

DS.HOPA.NET üzerinde WDS kurmamıza rağmen üzerinde herhangi bir şablon tutmayacağız, VMM kendi kütüphanesindeki VHD veya VHDX ‘i bare metal kurulumu için kullanacak

DS.HOPA.NET sunucusunun firewall ayarlarını gözden geçirin , VMM agent kuracağından ilgili işlemin bloklanmadığından emin olun.

Öncelikle DS üzerinde ilgili feature’ları kurun

Install-WindowsFeature -Name WDS-Transport -IncludeManagementTools
Install-WindowsFeature -Name WDS-Deployment -IncludeManagementTools

Ardından WDS için başlangıç ayarlarını yapın bunu için ;

WDS -> Configure Server

Screen Shot 2014-01-13 at 14.33.46

Sunucu AD’de , Next

Screen Shot 2014-01-13 at 15.13.55

Bizim imajlarımızın duracağı alan VMM olacağından bu alanın büyüklüğü hakkında bir sıkıntımız olmayacak, Next

Screen Shot 2014-01-13 at 15.15.04

PXE Sunucumuz tüm gelen PXE Client isteklerine cevap vermesini sağlıyoruz. Burada resimde görünen Respond to all client değil, Do not respond to any client computers seçeneğini seçin çünkü aksi taktirde VMM PXE kurulumu hata veriyor (resim yanıltıcı olabilir dikkat!!!), sebebini henüz bilmiyorum bir şekilde VMM Windows Deployment Servisini durduramıyor

Screen Shot 2014-01-13 at 15.19.37

VMM -> Fabric -> Add Resources -> PXE Server diyip gerekli bilgileri set edin

Screen Shot 2014-01-13 at 13.37.20

Screen Shot 2014-01-13 at 14.00.39

Screen Shot 2014-01-13 at 14.01.22

Screen Shot 2014-01-13 at 18.14.18

Şimdi bu adımda ayarlayacağımız son iki şey, ilki bare metal kurulumu yapacağımız makinelere VMM üzerinden IP dağıtmak ve VMM’in kurulum için kullanacağı VHDX dosyasını hazırlamak.

VMM ile beraber artık IP dağıtımınıda tek bir noktadan yönetebilirsiniz, IPAM(IP Address Management) VMM 2012 ile beraber gelen özelliklerden biri. Hyper-V node’larının yönetimi için belirlediğiniz IP adreslerini VMM üzerinde dağıtmak için Logical Network ayarlarını yapacağız.

Logical Network yaratıyoruz , adını istediğiniz gibi set edebilirsiniz , burada network olarak bu makaledeki örneğe göre 10.222.0.0/16 network’ü ve vlan 0 , yani access port veya native vlan olarak kullandığımızdan herhangi bir vlan değeri girmiyoruz

Screen Shot 2014-01-13 at 22.18.30

Screen Shot 2014-01-13 at 22.19.23

Screen Shot 2014-01-13 at 22.20.50

Next diyip, Summary ekranında işlemi sonlandırın, şimdi IP yönetimi için yarattığınız logical network üzerinde sağ tuş yapıp Create IP Pool diyelim

Screen Shot 2014-01-13 at 22.27.52

IP Pool’un adını atayın ve ilgili Logical Network’ü seçin

Screen Shot 2014-01-13 at 22.28.49

Bir Logical Network altında birden fazla Site olabilir ve her site’da altında birden fazla subnet bulunduruabilir, bu örnekte tek bir site ve IP bloğu var bizde bunu seçiyoruz

Screen Shot 2014-01-13 at 22.29.10

DHCP gibi hangi ip aralığını bu iş için ayırdığımızı belirtiyoruz

Screen Shot 2014-01-13 at 22.30.02

Yine DHCP’de olduğu gibi gerekli gw , dns ayarlarını yapıp sihirbazı kapatıyoruz.

Screen Shot 2014-01-13 at 22.30.26

Screen Shot 2014-01-13 at 22.30.55

Kurulum için VHDX dosyasının hazırlanması ;

Bunun için ufak bir sanak makine oluşturup , Windows Core kurulumu gerçekletiriyoruz. Kurulum sonrası kurduğumuz sanal makine DHCP üzerinden zaten ip alıyor olacaktır, sconfig ile ayarlamak istediğiniz Remote Desktop erişim ayarları  , windows update ayarları , time gibi opsiyonları ayarlayabilirsiniz, ilgili sanal sunucuyu herhang bir şekilde sahip olduğumuz doman’e katmıyoruz bunu VMM sayesinde bare metal kurulumunda gerçekletireceğiz. Şimdi sıra sysprep ‘lemede yani ilgili imajı her bir yeni fiziksel kurulum için sıfır bir windows kurulumuymuş gibi hazırlamakta bunu için sadece resimde gördüğünüz dizine girip , sysprep yazıp ilgili opsiyonu işaretlemeniz yeterli.

Screen Shot 2014-01-13 at 18.45.29

Bu işlemden sonra ilgili sunucuya ait VHDX dosyayını VMM’i kurarlen belirttiğiniz shared library’e kopyamanız yeterli. Sysprep yaparken isterseniz Shutdown Options ‘ı Shutdown olarakda seçebilirsiniz, böylece VHDX’i kopyalamak için makineyide durudumak için ekstra işlem yapmak zorunda kalmazsınız. Kopyalama işleminden sonra VMM kütüphanesi aşağıdaki şekilde olacaktır ;

Screen Shot 2014-01-13 at 22.55.19

Önemli Not : Autodeploy büyük resim aşağıdaki gibidir.

BareMetalInstalltionBigPicture

SCVMM 2012 R2 ile Bare Metal Hyper-v Kurulumu – Adım 1

Hızlıca başlayalım, gereksinimler ;

Active Directory ve gerekli diğe yapıların koşması için bir veya iki adet sunucu, kendi kurulumumda bir sunucu üzerinde gerekli sunucuları sanallaştırarak ilerledim.

Screen Shot 2014-01-13 at 09.37.34

Bare metal kurulumu yapılacak Hyper-V node’ları için iki adet fiziksel DL 380 G7 sunucu, burada farklı version sunucular kullanılabilir, önemli olan PXE boot destekli ethernet kartı ve out-of-band managment’ı olması mesela iLO, iDRAC gibi veya supermicro gibi sunucularda IPMI için ayrılmış bir ethernet portu.
Out-of-band(OOB) denilen yapı, işletim sistemi yüklenmeden veya işletim sistemi kapandıktan sonra fiziksel makinenin kapatılıp açılması, sahip olduğu arabirimlerinin listelenmesi gibi durumlarda yardımcı olacaktır. IPMI bu arabirimlerden biridir. iLO ise HP firmasının geliştirdiği ek olarak sunucunun sağlık kontrollerini yapan, ısı ve bunu gibi ek bilgileri bildiren diğer bir arayüzdür

İki Domain Controller rolünde sunucu, sanal veya fiziksel makine – (ugraşmak istemiyorsanız bir tane olabilir)
Domain : hopa.net
NetBIOS Domain name: HOPA
IP Bilgileri :
DC1- 10.222.100.10
DC2- 10.222.100.11

VMM2012R2 sunucusu, ip adresi 10.222.100.20

DHCP sunucusu olarak çalışacak sanal veya fiziksel makine, bu sunucu PXE boot sırasında fiziksel makinelere ip bağlantısı sağlayabilmek için ip dağıtacak sunucu olacak.
DHCP – 10.222.100.21

DS Sunucusu, bu sunucu Windows Deployment servisinin üzerinde çalışacağı makine olacak, WDS sayesinden network üzerinden işletim sistemi kurulumlarını gereçekleştirebilirsiniz.
DS – 10.222.100.22

ILO/IPMI Network : 192.168.0.0/24
Bare Metal kurulumunda VMM ‘in ilgili fiziksel sunucuyu keşfetmek için kullanacağı network, VMM ile Fiziksel sunucuların OOB üzerinden konuşacaklar

HP iLO Konfigrasyonu

Varsayılı olarak HP iLO konfigrasyonu DHCP ayarlıdır fakat ilgili test’de sadece iki adet makine olduğundan sırasıyla DHCP kapatılı, 192.168.0.10 ve 11 ipleri set edilmiş, iloadmin adlı bir kullanıcı yaratılmıştır.

Bare Metal Hyper-V kurulumu yapılacak makineleri açın ve iLO konfigrasyonu için F8 tuşuna basın, Network bölümünden DHCP’i devre dışı bırakın

20140113_103915

20140113_103926

IP adreslerini set edin

20140113_103946

iloadmin adlı bir kullanıcı yaratın ve bir şifre atayın

20140113_103953

20140113_104044

Konfigrasyonu kaydedin, iLO arayüzü bu konfigrasyon sonrası kendini güncelleyecektir

VMM üzerinde bare metal kurulumunda kullanmak üzere Run As Account(RAA) yaratıyoruz, burada bir önce set ettiğiniz kullanıcı adı ve şifrenizi “ilo” adından bir RAA oluşturun

Screen Shot 2014-01-13 at 11.44.11

Bir sonraki adımda WDS ve bare metal kurulumu için gerekli şablon ayarlamalarını yapacağız.

Make a Teaming and set ip address to teaming interface with Powershell on Windows 2012 R2

Invoke the Powershell console

First get the list of nics

PS C:\Users\Administrator> Get-NetAdapter

Name                      InterfaceDescription                    ifIndex Status       MacAddress             LinkSpeed
—-                      ——————–                    ——- ——       ———-             ———
Ethernet                  Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port Net…      12 Up           1C-C1-DE-03-DD-A5         1 Gbps
Ethernet 2                Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port N…#2      13 Up           1C-C1-DE-03-DD-A4         1 Gbps

Powershell is really easy and helpful 😀 just put “-” after New-NetLbfoTeam and fallow the Name parameters until LoadBalancing and choose the required ones 😀

PS C:\Users\Administrator> New-NetLbfoTeam -Name Generic -TeamMembers Ethernet,”Ethernet 2″ -TeamNicName Generic -TeamingMode SwitchIndependent -LoadBalancingAlgorithm Dynamic

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Creates Team:’Generic’ with TeamMembers:{‘Ethernet’, ‘Ethernet 2′}, TeamNicName:’Generic’,
TeamingMode:’SwitchIndependent’ and LoadBalancingAlgorithm:’Dynamic’.
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is “Y”):

Name                   : Generic
Members                : {Ethernet 2, Ethernet}
TeamNics               : Generic
TeamingMode            : SwitchIndependent
LoadBalancingAlgorithm : Dynamic
Status                 : Down

Get the our created teaming information

PS C:\Users\Administrator> Get-NetLbfoTeam Generic

Name                   : Generic
Members                : {Ethernet 2, Ethernet}
TeamNics               : Generic
TeamingMode            : SwitchIndependent
LoadBalancingAlgorithm : Dynamic
Status                 : Up

In my case i created virtual switch with using Multiplexor Driver which name is vEthernet (ADandMNG) and need to send ip address , go

Invoke the Powershell console if you leave and execute such cmdlets

New-NetIPAddress -IPAddress 10.110.6.6 -InterfaceAlias “vEthernet (ADandMNG)” -DefaultGateway 10.110.1.1 -AddressFamily IPv4 -PrefixLength 16

Not : Myself instead of using -InterfaceAlias, use the ifindex which is -InterfaceIndex parameter which you can get it out from Get-NetAdapter

Need to set DNS

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias “vEthernet (ADandMNG)” -ServerAddresses 8.8.8.8,8.8.4.4

Thats it
VM